Nie da się ukryć, że transport i logistyka stanowią fundament działania całej gospodarki, nie tylko krajowej i kontynentalnej, ale również światowej. Nie bez przyczyny w Polsce tyle pieniędzy wydano na inwestycje infrastrukturalne – nasz kraj znajduje się na trasie wielu ważnych szlaków transportowych i dzięki poprawie stanu dróg nie tylko jest w stanie lepiej funkcjonować, w każdym razie w kwestiach gospodarczych, ale również gwarantuje szybsze docieranie zamówionych towarów do miejsc, w których będą one sprzedawane.

Obecnie na świecie da się zauważyć tendencję polegającą na przesuwaniu produkcji do krajów, w których koszty pracy są niższe, jak Chiny i inne państwa azjatyckie. To właśnie tam wytwarza się większość towarów, które później zostają sprzedane w krajach bogatych i rozwiniętych, do których od jakiegoś czasu zaliczana jest również Polska, choć zdaniem społeczeństwa chyba jednak trochę na wyrost. Towary wyprodukowane w Chinach, Indiach i innych państwach tanich muszą zostać do docelowych miejsc dystrybucji przewiezione. Zazwyczaj odbywa się to różnymi środkami transportu – droga z Chin do Polski lub Niemiec często prowadzi przez morze. Statek ma nad innymi środkami transportu tę przewagę, że jest o wiele bardziej ładowny od ciężarówek czy pociągów, o samolotach nie wspominając. Ogromne jednostki pływające wożą nie tyko setki i tysiące ton surowców, ale również imponujące ilości samochodów, telewizorów, czy nawet dużych maszyn budowlanych.

Organizacja transportu tych wszystkich towarów to podstawowe zadanie firm logistycznych i transportowych. Pojęcia transportu i logistyki bywają używane zamiennie, nie do końca słusznie. Zadaniem zarówno przedsiębiorstwa transportowego jak i logistycznego jest dostarczenie zamówionego towaru z punktu A do punktu B, jednak o ile firma transportowa zajmuje się stricte jego przewiezieniem, o tyle logistyczna musi również zorganizować magazynowanie, przeładunek i w ogóle wszystko, co będzie się z towarem działo. To właśnie dlatego firmy logistyczne mocno się od siebie różnią – niektóre zatrudniają setki i tysiące pracowników, dysponują własną flotą samochodów i obiektami takimi jak magazyny czy stacje przeładunkowe, a w innych pracuje zaledwie kilka osób, których praca sprowadza się właściwie do koordynowania pracy podwykonawców. Co ciekawe – te małe firmy również mogą działać na dużą skalę, oczywiście pod warunkiem że mają rzetelnych współpracowników i że udało im się opracować skuteczne procedury działania.

Niektóre firmy handlowe decydują się na rezygnację z usług firm logistycznych i transportowych, stawiając na tworzenie i rozbudowywanie własnej floty pojazdów. Takie podejście ma zarówno wady jak i zalety. Wadą może być to, że zakup samochodów to znaczny wydatek, a ponadto na zorganizowanie całego transportu trzeba poświęcić mnóstwo czasu i energii, po drodze pojawia się wiele nieprzewidzianych sytuacji, co implikuje konieczność zatrudnienia specjalistów mających doświadczenie w organizacji przewozu. Specjaliści tacy muszą być dobrze opłacani. W dłuższej perspektywie jednak własna flota okazuje się opłacalna, nawet jeśli inwestycja nie zwróci się zbyt szybko.

Polskie firmy transportowe i logistyczne cieszą się dużą popularnością, ze względu na wysoką jakość usług i niskie ceny. Można więc powiedzieć, że odgrywają ważną rolę w gospodarce europejskiej i światowej.