Spedycja jest odpowiednim terminem w dziedzinie transportowej, nierozerwalnie powiązanym z transportem towarów. Tuż przy Transportu oraz Logistyki jest jednym spośród trzech sektorów gałęzi TSL (Transport – Spedycja – Logistyka). Jest to działalność polegająca na tworzeniu transportu towaru na zamówienie klienta z określonego położenia załadunku do miejsca ostatniego, i przygotowaniu wszystkich niezbędnych prac z nim połączonych. Jest to mechanizm trudny oraz niezwykle złożony.

Spedycja – co to takiego?

Spedycja polega na organizacji transportu towaru z jednego punktu do miejsca ostatniego. Taki przewóz realizowany jest na bazie zlecenia ładunkowego. Działalność spedycyjną możemy rozdzielić na krajową oraz międzynarodową, natomiast również na komercyjną oraz czynnościową. Spedycja handlowa to działalność, przy jakiej prawa do własności produktu są oderwane od jego dystrybucji. Spedycja czynnościowa to zadanie spedytora.

Jeśli przewóz dotyczył tylko przewożenia towarów, spedycja jest pojęciem obejmującym pełniejszy obszar czynności prawnych oraz praktycznych, połączonych często z organizacją transportu ładunku. W ramach pomocy spedycyjnych odbywa się m.in.: przygotowanie paczki do transportu oraz jej nadawanie, wystawienie dokumentu przewozowego, załadunek przewożonego towaru, ubezpieczenie towaru na okres przewożenia. Także w gestii spedytora może leżeć np.: konwojowanie wysyłki, zgłoszenie do odprawy celnej, sporządzenie raportu o stanie przesyłki, natomiast również przechowywanie produktu.

Podział

Spedycja dzieli się na usługę materialną i spedycję stanowiącą świadczeniem darmowym. W tym pierwszym wypadku z usługi spedycyjnej może skorzystać każdy uczestnik rynku, ponieważ dostęp do niej jest nieograniczony. Osobą, jaka oferuje w przedsiębiorstwie spedycyjnym usługi spedycyjne za dobrą opłatą na rzecz osób prawnych czy fizycznych jest spedytor. Jest on odpowiedzialny np. za dobry dobór transportowców, dba o zabezpieczenie i optymalizację całego mechanizmu, sporządza specyfikację potrzebną do przygotowania procedur celnych, itp.

Co wchodzi w obszar spedycji?

W obszar spedycji wchodzi nie jedynie dobór spedytora oraz środka przewozu, jednak również gromadzenie oraz przetwarzanie dokumentów połączonych z przesyłką, zlecenie składu oraz zabezpieczenia, ważenia oraz zapakowania, przepakowania, przechowania, załadunku, ubezpieczenia, odprawy celnej, przewozu, konwojowania, odbioru i sprawdzenia zawartości czy stanu przesyłki. Do spedycji nie kwalifikujemy samego transportu, przeładunku oraz prac kolejnych z nim połączonych. Umowy spedycji sprowadza się do wykonania każdego typu usług dodatkowych wobec usługi transportu.

Więcej na https://hitor.pl/uslugi/spedycja/